Biuletyn Informacji Publicznej

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

Godziny urzędowania ZWiK Sp. z o. o. w Myszkowie
Poniedziałek - Piątek od 700 do 1500

Zarząd Spółki przyjmuje interesantów w dni:
Wtorek: godz.  1300 - 1500
Czwartek:   godz.  900 - 1000

Kasa czynna
poniedziałek - piątek od 800 do 1300

COM_CONTENT_READ_MORESprawy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca  2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 139 z późn. zm.) iż od dnia 01.04.2017r.do 31.03.2018r.na terenie działania Spółki będą obowiązywały następujące opłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. Uchwała Nr XXX/239/17 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 2 marca 2017r.

COM_CONTENT_READ_MOREObowiązujący cennik

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postępowań.

COM_CONTENT_READ_MOREWszczęcie postępowania

W tym dziale znajdują się informacje o wynikach postępowań o zamówienia publiczne przeprowadzonych przez Nasz Zakład.

COM_CONTENT_READ_MOREWyniki postępowania

Tutaj znajdują się ogłoszenie o ogłoszonych zamówieniach publicznych i udzielonych zamówieniach od roku 2014 do października 2017r.

COM_CONTENT_READ_MOREOgłoszenia archiwalne