Załatwianie spraw

Obowiązujący cennik

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca  2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 139 z późn. zm.) iż od dnia 01.04.2017r.do 31.03.2018r.na terenie działania Spółki będą obowiązywały następujące opłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. Uchwała Nr XXX/239/17 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 2 marca 2017r.

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 10-10-2017 Udostępniony przez: Administrator Odsłon: 81
Ceny usług laboratoryjnych obowiązujące od 01.02.2016r. 10-10-2017 Udostępniony przez: Administrator Odsłon: 42
Ceny usług dodatkowych obowiązujące od dnia 01.02.2016r. 10-10-2017 Udostępniony przez: Administrator Odsłon: 46
Ceny ścieków dowożonych obowiązujące od dnia 01.07.2015 10-10-2017 Udostępniony przez: Administrator Odsłon: 241
Ceny ścieków obowiązujące od 01.04.2017r 10-10-2017 Udostępniony przez: Administrator Odsłon: 57
Ceny wody obowiązujące od 01.04.2017r 10-10-2017 Udostępniony przez: Administrator Odsłon: 98