Ceny obowiązujące od 01.04.2017r.

Lp

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka

Jednostka miary

netto

z Vat

1.

Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi i inni

1. Cena za m3 dostarczonej wody

3,55

3,83

zł/m3

   

 

Opłata abonamentowa

L.p. Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie

Cena/stawka

[zł/ m3]

Jednostka miary
netto brutto
1. Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 6,82 7,37 zł/szt.
2. Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c 7,54 8,14 zł/szt.
3. Odbiorcy w budynkach wielolokalowych z zarządcami, których Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie usług według wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c 6,10 6,59 zł/szt.
4. Odbiorcy rozliczani według przeciętnych norm Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 3,26 3,52 zł/szt.

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 10, październik 2017 14:53 Administrator