Podstawowe informacje

Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane,
47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
71.11.Z - Działalność w zakresie architektury,
71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

 

 

 

 

Spółka realizuje swoje zadania zgodnie z zezwoleniem Zarządu Miasta Myszkowa na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 04.11.2002 r. i w oparciu o obowiązujące przepisy w tym m.in.:

  • Ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037, ze zm.);
  • Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747);
  • Ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229);
  • Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, ze zm.);
  • Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków obowiązującego na terenie Gminy Myszków zatwierdzony Uchwałą nr XXXIX/334/06 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 26.01.2006 r.;
  • Uchwałę Nr XLVI/396/06 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 26 pa1dziernika 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2007 r.

 

 

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
42-300 Myszków
ul. Okrzei 140

NIP: 577-17-76-416
REGON: 151514584

 

NUMER KONTA

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie
92 8279 0000 0100 2929 2001 0001

 

Sekretariat:

telefon 034 313-37-10
telefon 034 313-37-08
telefon 034 313-37-09
telefon 034 313-20-11

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Strona internetowa

www.zwik-myszkow.pl

 

Nr telefonów wewnętrzne:
11 - Sekretariat
14 - Główna Księgowa
15 - Księgowość
17 - Kadry
20 - Kierownik Działu Sieci Wod-Kan
22 - Dział Inwestycji
24 - Dyrektor d/s Technicznych
25, 26 - Dział Sprzedaży
27 - Kasa
28 - Z-ca Kierownika Działu Sieci Wod-Kan
30 - Dyspozytor - Dział Oczyszczalni
31 - Kierownik Oczyszczalni
34 - Gospodarka Wodomierzowa
35 - Laboratorium

 

 

Oznaczenie formy prawnej:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma, pod którą spółka działa:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Myszkowie
Spółka może używać również skrótu firmy w brzmieniu "ZWiK Spółka z o. o."

Zarejestrowana:

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107524

Siedziba Spółki:

Województwo śląskie, powiat myszkowski, gmina Myszków, Miasto Myszków

Adres Spółki:

42-300 Myszków, ul. Okrzei 140