Biuletyn Informacji Publicznej

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

Godziny urzędowania ZWiK Sp. z o. o. w Myszkowie
Poniedziałek - Piątek od 700 do 1500

Zarząd Spółki przyjmuje interesantów w dni:
Wtorek: godz.  1300 - 1500
Czwartek:   godz.  900 - 1000

Kasa czynna
poniedziałek - piątek od 800 do 1300

COM_CONTENT_READ_MORESprawy

Informujemy Odbiorców, iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją GL.RET.070.7.141.2018.EK z dnia 07.05.2018r. zatwierdziło taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Myszkowa i Gminy Koziegłowy, które obowiązywać będą od dnia 09.06.2018 do dnia 08.06.2021.

Decyzja do pobrania tutaj.

Informacja o terminie wejścia w życie nowej taryfy - tutaj

COM_CONTENT_READ_MOREObowiązujący cennik

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postępowań.

COM_CONTENT_READ_MOREWszczęcie postępowania

W tym dziale znajdują się informacje o wynikach postępowań o zamówienia publiczne przeprowadzonych przez Nasz Zakład.

COM_CONTENT_READ_MOREWyniki postępowania

Tutaj znajdują się ogłoszenie o ogłoszonych zamówieniach publicznych i udzielonych zamówieniach od roku 2014 do października 2017r.

COM_CONTENT_READ_MOREOgłoszenia archiwalne