Wszystkie wzory formularzy są zapisane w formacie PDF.

 1. Ogólny wzór podania - pobierz
 2. Wniosek o zawarcie umowy (gospodarstwa domowe) - pobierz
 3. Wniosek o zawarcie umowy (działalność gospodarcza) - pobierz
 4. Upoważnienie do zawarcia umowy WOD/KAN - pobierz
 5. Wniosek o rozwiązanie umowy na zaopatrzenie w wodę lub/i odbiór ścieków - pobierz
 6. Wniosek o przywrócenie dostawy wody - pobierz
 7. Wniosek o wydanie opinii o możliwości podłączenia posesji do sieci wodociągowej lub/i sieci kanalizacji sanitarnej* - pobierz
 8. Wniosek o wydanie warunków technicznych dla przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej - pobierz
 9. Wniosek o wydanie warunków technicznych dla przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej - pobierz
 10. Wniosek zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych - pobierz
 11. Oświadczenie o powierzeniu prac wykonania przyłącza - pobierz
 12. Ogólne warunki projektowania przyłączy wodociągowych do nieruchomości - pobierz
 13. Ogólne warunki projektowania przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości - pobierz
 14. Informacje dla wykonawców - pobierz
 15. Zlecenie wykonania przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej nieruchomości posiadającej doprowadzony sięgacz kanalizacyjny - pobierz
 16. Wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia wody bezpowrotnie zużytej (ogródek) - pobierz
 17. Wniosek o wydanie zaświadczenia że posesja jest podłączona do sieci WOD/KAN - pobierz
 18. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zużyciu wody - pobierz
 19. Wniosek o przekazanie wodomierza do ekspertyzy metrologicznej - pobierz
 20. Wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty - pobierz
 21. Zlecenie wykonania usługi - pobierz

 

Dokumenty dotyczące ścieków dowożonych na Stację Zlewną

Wniosek o zawarcie umowy o wprowadzanie nieczystości ciekłych - pobierz

Wzór umowy o wprowadzeniu nieczystości ciekłych bytowych na stację zlewną (przewoźnik)- pobierz

Wzór umowy o wprowadzeniu nieczystości ciekłych przemysłowych na stację zlewną (przewoźnik)- pobierz

Wzór umowy o wprowadzeniu nieczystości ciekłych przemysłowych na stację zlewną (producent) - pobierz

 

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 09, październik 2017 21:43 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 09, styczeń 2019 09:48 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02, luty 2021 11:23 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 05, luty 2021 10:45 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08, luty 2021 10:13 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19, luty 2021 12:33 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22, luty 2022 10:13 Super User