Załatwianie spraw

Obowiązujący cennik

Informujemy Odbiorców, iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją GL.RET.070.7.141.2018.EK z dnia 07.05.2018r. zatwierdziło taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Myszkowa i Gminy Koziegłowy, które obowiązywać będą od dnia 09.06.2018 do dnia 08.06.2021.

Decyzja do pobrania tutaj.

Informacja o terminie wejścia w życie nowej taryfy - tutaj

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Nowe ceny ścieków obowiązujace od 09.06.2018 do 08.06.2021 05-06-2018 Udostępniony przez: Tomasz Skorek Odsłon: 131
Nowe ceny wody od 09.06.2018 do 08.06.2021 05-06-2018 Udostępniony przez: Tomasz Skorek Odsłon: 119
Stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 10-10-2017 Udostępniony przez: Administrator Odsłon: 282
Ceny usług laboratoryjnych obowiązujące od 01.02.2016r. 10-10-2017 Udostępniony przez: Administrator Odsłon: 128
Ceny usług dodatkowych obowiązujące od dnia 01.02.2016r. 10-10-2017 Udostępniony przez: Administrator Odsłon: 151
Ceny ścieków dowożonych obowiązujące od dnia 01.07.2015 10-10-2017 Udostępniony przez: Administrator Odsłon: 692
Ceny ścieków obowiązujące od 01.04.2017r 10-10-2017 Udostępniony przez: Administrator Odsłon: 152
Ceny wody obowiązujące od 01.04.2017r 10-10-2017 Udostępniony przez: Administrator Odsłon: 188