Nr Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena w zł. netto Cena w zł. z VAT
WGr1 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - faktura papierowa Cena za m3 dostarczonej wody 4,19 4,53
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c  11,37  12,28
WGr2 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług w budynkach wielolokalowych z zarządcami, z którymi Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym - faktura papierowa Cena za m3 dostarczonej wody 4,19 4,53
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c  5,55  5,99
WGr3 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług rozliczani wg przeciętnych norm - faktura papierowa Cena za m3 dostarczonej wody 4,19 4,53
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c  6,41 6,92
WGr4 Podmioty gospodarcze, podmioty publiczne - odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - faktura papierowa Cena za m3 dostarczonej wody 4,22 4,56
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 8,46  9,14
WGr5 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - e-faktura Cena za m3 dostarczonej wody 4,19 4,53
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c  9,72  10,50
WGr6 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług w budynkach wielolokalowych z zarządcami, z którymi Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym - e-faktura Cena za m3 dostarczonej wody 4,19 4,53
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c  3,90  4,21
WGr7 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług rozliczani wg przeciętnych norm - e-faktura Cena za m3 dostarczonej wody 4,19 4,53
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c  4,76  5,14
WGr8 Podmioty gospodarcze, podmioty publiczne - odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - e-faktura  Cena za m3 dostarczonej wody 4,22 4,56
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c  6,81  7,35

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 22, czerwiec 2021 10:38 Super User