Wartości cen i stawek opłat za dostarczona wodę w taryfie na okres od 22.06.2022r. do 21.06.2023r.
Nr Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena w zł. netto Cena w zł. z VAT
WGr1 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - faktura papierowa Cena za m3 dostarczonej wody 4,28 4,62
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c  11,41  12,37
WGr2 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług w budynkach wielolokalowych z zarządcami, z którymi Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym - faktura papierowa Cena za m3 dostarczonej wody 4,28 4,62
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c  5,71  6,17
WGr3 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług rozliczani wg przeciętnych norm - faktura papierowa Cena za m3 dostarczonej wody 4,28 4,62
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c  6,23 6,73
WGr4 Podmioty gospodarcze, podmioty publiczne - odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - faktura papierowa Cena za m3 dostarczonej wody 4,31 4,65
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 8,56  9,24
WGr5 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - e-faktura Cena za m3 dostarczonej wody 4,28 4,62
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c  9,76  10,54
WGr6 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług w budynkach wielolokalowych z zarządcami, z którymi Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym - e-faktura Cena za m3 dostarczonej wody 4,28 4,62
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c  4,06  4,38
WGr7 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług rozliczani wg przeciętnych norm - e-faktura Cena za m3 dostarczonej wody 4,28 4,62
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c  4,58  4,95
WGr8 Podmioty gospodarcze, podmioty publiczne - odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - e-faktura  Cena za m3 dostarczonej wody 4,31 4,65
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c  6,91  7,46

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, czerwiec 2022 20:06 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, czerwiec 2022 20:07 Super User