Od 01.03.2023r.

Ceny (netto) ścieków dowożonych wynoszą:

- dla nieczystości ciekłych bytowych - 11,87 zł./m3

- dla nieczystości ciekłych przemysłowych - 29,48 zł./m3 

- dla nieczystości ciekłych przemysłowych o charakterze zbliżonym do ścieków bytowych - 14,65 zł./m3

- dla nieczystości ciekłych „osady” –  11,94 zł./m3

- opłata abonamentowa - 9,90 zł./m-c

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 23, luty 2023 08:46 Super User