Ceny obowiązujące od 01.02.2016

                                      Wyszczególnienie                                                  

 Cena w zł
(netto)

 Azot amonowy

43,20

Azot azotynowy

35,26

Azot azotanowy

44,91

 Azot ogólny

60,51

 BZT5

46,63

 ChZT Cr

46,16

 Chlorki

9,37

 Ekstrakt eterowy

 127,09

 Fosforany

 53,36

 Fosfor ogólny

53,36

Kwas org.

52,51

 Odczyn pH

9,31

 Pobór prób

28,24

Substancje mineralne

56,70

Sucha masa osadu

16,93

Sucha pozostałość

44,07

 Żelazo og.

 9,79

 Temperatura

9,31

 Tlen rozpuszczony

9,31

 Zawiesina ogólna

24,52

 Siarczany

34,30

Dojazd na miejsce wykonania próby w mieście (zł/km)

0,8358

Dojazd na miejsce wykonania próby poza miastem (zł/km)

2,50

 

Ceny obowiązujące od 19.09.2012 do 31.01.2016

                                      Wyszczególnienie                                                  

 Cena w zł
(netto)

 Azot amonowy

29,83

 Azot azotanowy

31,76

 Azot azotynowy

22,69

 Azot ogólny

35,24

 BZT5

30,75

 ChZT Cr

43,98

 Chlorki

10,38

 Ekstrakt eterowy

 111,35

 Fosforany

 27,82

 Fosfor ogólny

27,82

 Odczyn pH

2,50

 Pobór prób

 38,77

 Żelazo og.

 11,83

 Temperatura

 3,76

 Tlen rozpuszczony

 3,76

 Zawiesina ogólna

 23,25

 Siarczany

21,65

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 10, październik 2017 15:04 Administrator