Wartości cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki w taryfie na okres od 09.06.2018r. do 08.06.2019r.

Lp  Taryfowa grupa odbiorców  Wyszczególnienie 

Cena/opłata

w zł. netto 

Cena/opłata

w zł. z VAT

   Grupa 1     

 1.

Gospodarstwa domowe i poza przemysłowi

odbiorcy usług

 Cena za m3

odprowadzonych ścieków

 7,09

 7,66

   Grupa 2     

2.

Przemysłowi odbiorcy usług

Cena za m3

odprowadzonych ścieków

7,48

8,08

  Opłaty abonamentowe     

 3.

Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza

 Stawka opłaty

abonamentowej

zł/odbiorcę/1m-c

 9,56

 10,32

 4.

Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza

 Stawka opłaty

abonamentowej

zł/odbiorcę/2m-c

 13,42

 14,49

 5.

Odbiorcy w budynkach wielolokalowych

z zarządcami, których Spółka zawarła umowy

oodrębne rozliczanie usługwedług wg

wskazań wodomierza przy punkcie

czerpalnym

 Stawka opłaty

abonamentowej

zł/odbiorcę/2m-c

 5,70

 6,16

 6.

Odbiorcy rozliczani według

przeciętnych norm

 Stawka opłaty

abonamentowej

zł/odbiorcę/1m-c

 5,96

 6,44

 

 Wartości cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki w taryfie na okres od 09.06.2019r. do 08.06.2020r.

Lp  Taryfowa grupa odbiorców  Wyszczególnienie 

Cena/opłata

w zł. netto 

Cena/opłata

w zł. z VAT

   Grupa 1      

 1.

Gospodarstwa domowe i poza przemysłowi

odbiorcy usług

Cena za m3

odprowadzonych ścieków

 7,13

 7,70

   Grupa 2      

2.

Przemysłowi odbiorcy usług

Cena za m3

odprowadzonych ścieków

7,56

8,16

  Opłaty abonamentowe      

 3.

Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza

Stawka opłaty

abonamentowej

zł/odbiorcę/1m-c

 10,15

 10,96

 4.

 Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza

 Stawka opłaty

abonamentowej

zł/odbiorcę/2m-c

 14,59

 15,76

 5.

Odbiorcy w budynkach wielolokalowych

z zarządcami, których Spółka zawarła umowy

oodrębne rozliczanie usługwedług wg

wskazań wodomierza przy punkcie

czerpalnym

 Stawka opłaty

abonamentowej

zł/odbiorcę/2m-c

 5,71

 6,17

 6.

Odbiorcy rozliczani według

przeciętnych norm

Stawka opłaty

abonamentowej

zł/odbiorcę/1m-c

 6,54  7,06

 

Wartości cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki w taryfie na okres od 09.06.2020r. do 08.06.2021r.

Lp  Taryfowa grupa odbiorców  Wyszczególnienie 

Cena/opłata

w zł. netto 

Cena/opłata

w zł. z VAT

   Grupa 1     

 1.

Gospodarstwa domowe i poza przemysłowi

odbiorcy usług

 Cena za m3

odprowadzonych ścieków

 7,22

 7,80

   Grupa 2     

2.

Przemysłowi odbiorcy usług

Cena za m3

odprowadzonych ścieków

7,68

8,29

  Opłaty abonamentowe     

 3.

Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza

Stawka opłaty

abonamentowej

zł/odbiorcę/1m-c

 10,74  11,60

 4.

 Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza

 Stawka opłaty

abonamentowej

zł/odbiorcę/2m-c

 15,67

 16,92

 5.

Odbiorcy w budynkach wielolokalowych

z zarządcami, których Spółka zawarła umowy

oodrębne rozliczanie usługwedług wg

wskazań wodomierza przy punkcie

czerpalnym

 Stawka opłaty

abonamentowej

zł/odbiorcę/2m-c

 5,81

 6,27

 6.

Odbiorcy rozliczani według

przeciętnych norm

Stawka opłaty

abonamentowej

zł/odbiorcę/1m-c

 7,06

 7,62

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 05, czerwiec 2018 12:12 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05, czerwiec 2018 12:44 Super User