Zamówienia publiczne

Wyniki postępowania

W tym dziale znajdują się informacje o wynikach postępowań o zamówienia publiczne przeprowadzonych przez Nasz Zakład.

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Zamówienie publiczne nr 626411-N-2019 dot: „Przebudowa i rozbudowa Stacji Wodociągowej w Myszkowie przy ul. Piłsudskiego 17 działka ewid. Nr 2817/2” 27-11-2019 Udostępniony przez: Administrator Odsłon: 1696
Przetarg nieogr. na "Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstałych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie" 05-11-2019 Udostępniony przez: Administrator Odsłon: 812
Postępowanie przetargowe na zadanie "Modernizacja odcinka magistrali wodociągowej DN 400 mm o długości 154 m w ul. Sucharskiego w Myszkowie" -zakończony 22-10-2019 Udostępniony przez: Administrator Odsłon: 821
Przetarg nieograniczony na "Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstałych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie."- unieważniony 08-10-2019 Udostępniony przez: Administrator Odsłon: 840
Przetarg nieogr. na Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstałych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie 07-06-2019 Udostępniony przez: Tomasz Skorek Odsłon: 539
Przetarg. nieogr. na Budowę wodociągu rozdzielczego w ul. Reja w Myszkowie 30-04-2019 Udostępniony przez: Tomasz SKorek Odsłon: 559
Przetarg nieogr. na Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstałych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie (zakończony) 25-04-2019 Udostępniony przez: Tomasz Skorek Odsłon: 785
Przetarg nieogr. na :”Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstałych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie” 19-04-2019 Udostępniony przez: Tomasz Skorek Odsłon: 532
Przetarg nieogr. na zadanie "Budowa sieci wodociągowej w ul. Partyzantów Myszkowie" - unieważniony 15-04-2019 Udostępniony przez: Tomasz Skorek Odsłon: 779
Przetarg nieogr. na "Sukcesywną dostawę wodomierzy przystosowanych do montażu modułów zdalnego odczytu radiowego wraz z modułami kompatybilnymi z istniejącym systemem zdalnych odczytów tj. Libra RS w ZWiK Sp.z.o.o w Myszkowie" -(zakończony) 29-03-2019 Udostępniony przez: Tomasz Skorek Odsłon: 473