Wartości cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki w taryfie na okres od 22.06.2022r. do 21.06.2023r.
Nr Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena w zł. netto Cena w zł. z VAT
SGr1 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - faktura papierowa Cena za m3 ścieków 7,88 8,51
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c  16,91 18,26
SGr2 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług w budynkach wielolokalowych z zarządcami, z którymi Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym - faktura papierowa Cena za m3 ścieków 7,88 8,51
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c  5,71 6,17
SGr3 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług rozliczani wg przeciętnych norm - faktura papierowa Cena za m3 ścieków 7,88 8,51
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c  8,98 9,70
SGr4 Podmioty gospodarcze, podmioty publiczne - odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - faktura papierowa Cena za m3 ścieków 7,88 8,51
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 11,31 12,21
SGr5 Przemysłowi odbiorcy usług- odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - faktura papierowa Cena za m3 ścieków 7,93 8,56
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 11,31  12,21
SGr6 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - e-faktura Cena za m3 ścieków 7,88 8,51
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c  15,26  16,48
SGr7 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług w budynkach wielolokalowych z zarządcami, z którymi Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym - e-faktura Cena za m3 ścieków 7,88 8,51
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c  4,06  4,38
SGr8 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług rozliczani wg przeciętnych norm - e-faktura Cena za m3 ścieków 7,88 8,51
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c  7,33  7,92
SGr9 Podmioty gospodarcze, podmioty publiczne - odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - e-faktura Cena za m3 ścieków 7,88 8,51
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c  9,66 10,43
SGr10 Przemysłowi odbiorcy usług- odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza -e-faktura  Cena za m3 ścieków 7,93 8,56
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 9,66 10,43

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, czerwiec 2022 20:09 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, czerwiec 2022 20:11 Super User