Wartości cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków w taryfie na okres od 13.12.2023r. do 12.12.2024r.
Nr Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena w zł. netto Cena w zł. z VAT
SG1 Odbiorcy indywidualni - rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lub przepływomierza (gospodarstwa domowe) – faktura papierowa Cena za m3 odprowadzonych ścieków 9,91 10,70
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c 17,64 19,05
SG2 Odbiorcy indywidualni w budynkach wielolokalowych, z którymi Spółka zawarła odrębne umowy - rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego (gospodarstwa domowe) – faktura papierowa Cena za m3 odprowadzonych ścieków 9,91 10,70
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c 6,24 6,74
SG3 Odbiorcy indywidualni - rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (gospodarstwa domowe) – faktura papierowa Cena za m3 odprowadzonych ścieków 9,91 10,70
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c  9,22 9,96
SG4 Administratorzy budynków wielolokalowych, w których lokatorzy posiadają zawarte indywidualne umowy ze Spółką - rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego – faktura papierowa Cena za m3 odprowadzonych ścieków 9,91 10,70
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c  17,64 19,05
SG5 Administratorzy budynków wielolokalowych - rozliczani wyłącznie na podstawie wskazań wodomierza głównego – faktura papierowa Cena za m3 odprowadzonych ścieków 9,91 10,70
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 11,94 12,90
SG6 Podmioty gospodarcze – wytwarzające ścieki z celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz jednostki strefy budżetowej - rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lub przepływomierza  – faktura papierowa Cena za m3 odprowadzonych ścieków 9,91 10,70
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 11,94 12,90
SG7 Podmioty gospodarcze przemysłowe – wytwarzające ścieki niebędące ściekami bytowymi oraz klasyfikowane jako szczególnie niebezpieczne dla środowiska jak również mieszaniny tych ścieków z innymi rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lub przepływomierza – faktura papierowa Cena za m3 odprowadzonych ścieków 9,93 10,72
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 11,94 12,90
SG1e Odbiorcy indywidualni - rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lub przepływomierza (gospodarstwa domowe) - e faktura Cena za m3 odprowadzonych ścieków 9,91 10,70
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c 15,99 17,27
SG2e Odbiorcy indywidualni w budynkach wielolokalowych, z którymi Spółka zawarła odrębne umowy - rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego (gospodarstwa domowe) – e faktura Cena za m3 odprowadzonych ścieków 9,91 10,70
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c 4,59 4,96
SG3e Odbiorcy indywidualni - rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (gospodarstwa domowe) – e faktura Cena za m3 odprowadzonych ścieków 9,91 10,70
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 7,57 8,18
SG4e Administratorzy budynków wielolokalowych, w których lokatorzy posiadają zawarte indywidualne umowy ze Spółką - rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego – e faktura Cena za m3 odprowadzonych ścieków 9,91 10,70
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c 15,99 17,27
SG5e Administratorzy budynków wielolokalowych - rozliczani wyłącznie na podstawie wskazań wodomierza głównego – e faktura Cena za m3 odprowadzonych ścieków 9,91 10,70
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 10,29 11,11
SG6e Podmioty gospodarcze – wytwarzające ścieki z celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz jednostki strefy budżetowej - rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lub przepływomierza – e faktura Cena za m3 odprowadzonych ścieków 9,91 10,70
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 10,29 11,11
SG7e Podmioty gospodarcze przemysłowe – wytwarzające ścieki niebędące ściekami bytowymi oraz klasyfikowane jako szczególnie niebezpieczne dla środowiska jak również mieszaniny tych ścieków z innymi rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lub przepływomierza – e faktura Cena za m3 odprowadzonych ścieków 9,93 10,72
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 10,29 11,11

Stare ceny ścieków

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 13, grudzień 2023 09:16 Tomasz Skorek