Ceny ścieków dowożonych na stację zlewną FEKO+ obowiązujące od 01.12.2023r.
Usługa Wyszczególnienie Cena w zł. netto
nieczystości ciekłe bytowe  cena za 1 m3 12,46
nieczystości ciekłe przemysłowe  cena za 1 m3  30,95
nieczystości ciekłe przemysłowe o charakterze zbliżonym do bytowych  cena za 1 m3  15,38
nieczystości ciekłych „osady”  cena za 1 m3  14,93
opłata abonamentowa  cena za 1 miesiąc 10,40
Ceny ścieków dowożonych na stację zlewną FEKO+ obowiązujące od 01.03.2023r. do 30.11.2023r.
Usługa Wyszczególnienie Cena w zł. netto
nieczystości ciekłe bytowe  cena za 1 m3 11,87
nieczystości ciekłe przemysłowe  cena za 1 m3  29,48
nieczystości ciekłe przemysłowe o charakterze zbliżonym do bytowych  cena za 1 m3  14,65
nieczystości ciekłych „osady”  cena za 1 m3  11,94
opłata abonamentowa  cena za 1 miesiąc 9,90

 Do opłat netto dolicza się podatek VAT wg obowiązującej stawki.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 05, grudzień 2023 08:18 Tomasz Skorek