Wartości cen i stawek opłat za dostarczona wodę w taryfie na okres od 13.12.2023r. do 12.12.2024r.
Nr Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena w zł. netto Cena w zł. z VAT
WG1 Odbiorcy indywidualni - rozliczani na podstawie wskazań wodomierza (gospodarstwa domowe) - faktura papierowa Cena za m3 dostarczonej wody 5,40 5,83
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c 11,68 12,61
WG2 Odbiorcy indywidualni  w budynkach wielolokalowych, z którymi Spółka zawarła odrębne umowy - rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego (gospodarstwa domowe) – faktura papierowa Cena za m3 dostarczonej wody 5,40 5,83
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c 6,24 6,74
WG3 Odbiorcy indywidualni - rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (gospodarstwa domowe) – faktura papierowa Cena za m3 dostarczonej wody 5,40 5,83
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c  6,24 6,74
WG4 Administratorzy budynków wielolokalowych, w których lokatorzy posiadają zawarte indywidualne umowy ze Spółką - rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego – faktura papierowa Cena za m3 dostarczonej wody 5,40 5,83
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c  11,68 12,61
WG5 Administratorzy budynków wielolokalowych - rozliczani wyłącznie na podstawie wskazań wodomierza głównego – faktura papierowa Cena za m3 dostarczonej wody 5,40 5,83
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 8,96 9,68
WG6 Podmioty gospodarcze – wykorzystujące wodę do szeroko rozumianych celów związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej  oraz jednostki strefy budżetowej - rozliczani na podstawie wskazań wodomierza  – faktura papierowa Cena za m3 dostarczonej wody 5,48 5,92
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 8,96 9,68
WG7 Gmina – wykorzystanie wody do celów ppoż - rozliczana na podstawie raportów Państwowej Straży Pożarnej – faktura papierowa/ Cena za m3 dostarczonej wody 5,41 5,84
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c 11,68 12,61
WG1e Odbiorcy indywidualni - rozliczani na podstawie wskazań wodomierza (gospodarstwa domowe) - e faktura Cena za m3 dostarczonej wody 5,40 5,83
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c 10,03 10,83
WG2e Odbiorcy indywidualni  w budynkach wielolokalowych, z którymi Spółka zawarła odrębne umowy - rozliczani na podstawie wskazań wodomierza lokalowego (gospodarstwa domowe) – e faktura Cena za m3 dostarczonej wody 5,40 5,83
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c 4,59 4,96
WG3e  Odbiorcy indywidualni - rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (gospodarstwa domowe) – e faktura Cena za m3 dostarczonej wody 5,40 5,83
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 4,59 4,96
WG4e Administratorzy budynków wielolokalowych, w których lokatorzy posiadają zawarte indywidualne umowy ze Spółką - rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego – e faktura Cena za m3 dostarczonej wody 5,40 5,83
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c 10,03 10,83
WG5e Administratorzy budynków wielolokalowych - rozliczani wyłącznie na podstawie wskazań wodomierza głównego – faktura papierowa – e faktura Cena za m3 dostarczonej wody 5,40 5,83
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 7,31 7,89
WG6e Podmioty gospodarcze – wykorzystujące wodę do szeroko rozumianych celów związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej  oraz jednostki strefy budżetowej - rozliczani na podstawie wskazań wodomierza – e faktura Cena za m3 dostarczonej wody 5,48 5,92
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 7,31 7,89

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 13, grudzień 2023 09:13 Tomasz Skorek
Artykuł został zmieniony. środa, 13, grudzień 2023 09:16 Tomasz Skorek