Ceny obowiązujące od 01.12.2023r.
Wyszczególnienie Cena w zł. (netto)
Azot amonowy 49,26
Azot ogólny 84,62
Azot azotynowy 42,76
Azot azotanowy 51,79
BZT5 66,13
Bakterie coli 68,46
ChZT Cr 65,18
Chlorki 42,84
Dojazd na miejsce wykonania próby (zł/km) 3,00
Ekstrakt eterowy 149,56
Fosfor ogólny 75,00
Odczyn pH 15,61
Pobór prób 35,10
Siarczany 44,04
Substancje mineralne 68,39
Sucha masa osadu 19,53
Sucha pozostałość 45,01
Żelazo ogólne 25,11
Temperatura 15,61
Tlen rozpuszczony 15,61
Zawiesina ogólna 38,20

Podane kwoty są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami.

  • Dla przyjęcia usługi od osób fizycznych niezbędne jest pisemne zlecenie z podpisem osoby zgłaszającej z oświadczeniem o zapoznaniu się z obowiązującym cennikiem.
  • Dla przyjęcia usługi od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezbędne jest pisemne zlecenie z podpisem osoby zgłaszającej z oświadczeniem o zapoznaniu się z obowiązującym cennikiem.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 05, grudzień 2023 08:07 Tomasz Skorek