Wartości cen i stawek opłat za dostarczona wodę w taryfie na okres od 22.06.2023r. do 21.06.2024r.
Nr Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena w zł. netto Cena w zł. z VAT
WGr1 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - faktura papierowa Cena za m3 dostarczonej wody 4,37 4,72
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c 11,68 12,61
WGr2 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług w budynkach wielolokalowych z zarządcami, z którymi Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym - faktura papierowa Cena za m3 dostarczonej wody 4,37 4,72
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c 6,24 6,74
WGr3 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług rozliczani wg przeciętnych norm - faktura papierowa Cena za m3 dostarczonej wody 4,37 4,72
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c  6,24 6,74
WGr4 Podmioty gospodarcze, podmioty publiczne - odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - faktura papierowa Cena za m3 dostarczonej wody 4,40 4,75
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 8,96 9,68
WGr5 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - e-faktura Cena za m3 dostarczonej wody 4,37 4,72
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c 10,03 10,83
WGr6 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług w budynkach wielolokalowych z zarządcami, z którymi Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym - e-faktura Cena za m3 dostarczonej wody 4,37 4,72
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c 4,59 4,96
WGr7 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług rozliczani wg przeciętnych norm - e-faktura Cena za m3 dostarczonej wody 4,37 4,72
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 4,59 4,96
WGr8 Podmioty gospodarcze, podmioty publiczne - odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - e-faktura  Cena za m3 dostarczonej wody 4,40 4,75
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 7,31 7,89

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 23, czerwiec 2023 12:07 Tomasz Skorek