Wartości cen i stawek opłat za dostarczona wode w taryfie na okres od 09.06.2018r. do 08.06.2019r.

Lp  Taryfowa grupa odbiorców  Wyszczególnienie 

Cena/opłata

w zł. netto 

Cena/opłata

w zł. z VAT

 1.

 

 Wszyscy odbiorcy usług

 

 Cena za m3

dostarczonej wody

 3,98

 

 4,30

 

   Opłaty abonamentowe    

2.

 

Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza

 Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/1m-c

 8,04

 

 8,68

 

 3.

 Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza

 Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/2m-c

 10,38

 

 11,21

 

 4.

 Odbiorcy w budynkach wielolokalowych

z zarządcami, których Spółka zawarła umowy

o odrębne rozliczanie usługwedług wg wskazań

wodomierza przy punkcie czerpalnym

 Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/2m-c

 5,70

 

 6,16

 

 5.

 Odbiorcy rozliczani według przeciętnych norm

 Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/1m-c

 4,44

 

 4,80

 

 

Wartości cen i stawek opłat za dostarczona wode w taryfie na okres od 09.06.2019r. do 08.06.2020r.

Lp  Taryfowa grupa odbiorców  Wyszczególnienie 

Cena/opłata

w zł. netto 

Cena/opłata

w zł. z VAT

 1.

 Wszyscy odbiorcy usług

 Cena za m3

dostarczonej wody

 4,04

 4,36

   Opłaty abonamentowe    

2.

Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza

 Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/1m-c

 8,23

 8,89

 3.

 Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza

 Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/2m-c

 10,75

 11,61

 4.

 Odbiorcy w budynkach wielolokalowych

z zarządcami, których Spółka zawarła umowy

o odrębne rozliczanie usługwedług wg wskazań

wodomierza przy punkcie czerpalnym

 Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/2m-c

 5,71

 6,17

 5.

 Odbiorcy rozliczani według przeciętnych norm

 Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/1m-c

 4,62

 4,99

 

Wartości cen i stawek opłat za dostarczona wode w taryfie na okres od 09.06.2020r. do 08.06.2021r.

Lp  Taryfowa grupa odbiorców  Wyszczególnienie 

Cena/opłata

w zł. netto 

Cena/opłata

w zł. z VAT

 1.

 Wszyscy odbiorcy usług

 Cena za m3

dostarczonej wody

 4,07

 4,40

   Opłaty abonamentowe    

2.

Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza

 Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/1m-c

 8,33

 9,00

 3.

 Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza

 Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/2m-c

 10,85

 11,72

 4.

 Odbiorcy w budynkach wielolokalowych

z zarządcami, których Spółka zawarła umowy

o odrębne rozliczanie usługwedług wg wskazań

wodomierza przy punkcie czerpalnym

 Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/2m-c

 5,81

 6,27

 5.

 Odbiorcy rozliczani według przeciętnych norm

 Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/1m-c

 4,65

 5,02

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 05, czerwiec 2018 12:02 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05, czerwiec 2018 12:13 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05, czerwiec 2018 12:39 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05, czerwiec 2018 12:40 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05, czerwiec 2018 12:40 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05, czerwiec 2018 12:41 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05, czerwiec 2018 12:42 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05, czerwiec 2018 12:43 Super User