Wartości cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki w taryfie na okres od 22.06.2023r. do 21.06.2024r.
Nr Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena w zł. netto Cena w zł. z VAT
SGr1 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - faktura papierowa Cena za m3 ścieków 7,84 8,47
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c 17,64 19,05
SGr2 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług w budynkach wielolokalowych z zarządcami, z którymi Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym - faktura papierowa Cena za m3 ścieków 7,84 8,47
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c 6,24 6,74
SGr3 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług rozliczani wg przeciętnych norm - faktura papierowa Cena za m3 ścieków 7,84 8,47
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c  9,22 9,96
SGr4 Podmioty gospodarcze, podmioty publiczne - odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - faktura papierowa Cena za m3 ścieków 7,84 8,47
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 11,94 12,90
SGr5 Przemysłowi odbiorcy usług- odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - faktura papierowa Cena za m3 ścieków 7,89 8,52
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 11,94  12,90
SGr6 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - e-faktura Cena za m3 ścieków 7,84 8,47
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c 15,99 17,27
SGr7 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług w budynkach wielolokalowych z zarządcami, z którymi Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym - e-faktura Cena za m3 ścieków 7,84 8,51
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c 4,59 4,96
SGr8 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług rozliczani wg przeciętnych norm - e-faktura Cena za m3 ścieków 7,84 8,51
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 7,57 8,18
SGr9 Podmioty gospodarcze, podmioty publiczne - odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - e-faktura Cena za m3 ścieków 7,84 8,51
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 10,29 11,11
SGr10 Przemysłowi odbiorcy usług- odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza -e-faktura  Cena za m3 ścieków 7,89 8,52
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 10,29 11,11

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 23, czerwiec 2023 12:11 Tomasz Skorek