Biuletyn Informacji Publicznej

Wartości cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki w taryfie na okres od 22.06.2023r. do 21.06.2024r.
Nr Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena w zł. netto Cena w zł. z VAT
SGr1 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - faktura papierowa Cena za m3 ścieków 7,84 8,47
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c 17,64 19,05
SGr2 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług w budynkach wielolokalowych z zarządcami, z którymi Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym - faktura papierowa Cena za m3 ścieków 7,84 8,47
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c 6,24 6,74
SGr3 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług rozliczani wg przeciętnych norm - faktura papierowa Cena za m3 ścieków 7,84 8,47
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c  9,22 9,96
SGr4 Podmioty gospodarcze, podmioty publiczne - odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - faktura papierowa Cena za m3 ścieków 7,84 8,47
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 11,94 12,90
SGr5 Przemysłowi odbiorcy usług- odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - faktura papierowa Cena za m3 ścieków 7,89 8,52
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 11,94  12,90
SGr6 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - e-faktura Cena za m3 ścieków 7,84 8,47
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c 15,99 17,27
SGr7 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług w budynkach wielolokalowych z zarządcami, z którymi Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym - e-faktura Cena za m3 ścieków 7,84 8,51
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c 4,59 4,96
SGr8 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług rozliczani wg przeciętnych norm - e-faktura Cena za m3 ścieków 7,84 8,51
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 7,57 8,18
SGr9 Podmioty gospodarcze, podmioty publiczne - odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - e-faktura Cena za m3 ścieków 7,84 8,51
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 10,29 11,11
SGr10 Przemysłowi odbiorcy usług- odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza -e-faktura  Cena za m3 ścieków 7,89 8,52
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 10,29 11,11

Podkategorie

Godziny urzędowania ZWiK Sp. z o. o. w Myszkowie
Poniedziałek - Piątek od 700 do 1500

Zarząd Spółki przyjmuje interesantów w dni:
Wtorek: godz.  1300 - 1500
Czwartek:   godz.  900 - 1000

Kasa czynna
Wyłącznie w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 14:00.

COM_CONTENT_READ_MORESprawy

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postępowań.

COM_CONTENT_READ_MOREWszczęcie postępowania

W tym dziale znajdują się informacje o wynikach postępowań o zamówienia publiczne przeprowadzonych przez Nasz Zakład.

COM_CONTENT_READ_MOREWyniki postępowania

Tutaj znajdują się ogłoszenie o ogłoszonych zamówieniach publicznych i udzielonych zamówieniach od roku 2014 do października 2017r.

COM_CONTENT_READ_MOREOgłoszenia archiwalne